Poleg šolskih konj, v konjeniškem klubu vhlevljamo tudi privatne konje.

 

Osnovna mesečna oskrba konj zajema:

  • 3x dnevno krmljenje z voluminozno krmo (seno)
  • 2x dnevno čiščenje boksov
  • Uporaba jahalnih površin in opreme (zunanja jahališča, pokrita jahalnica)
  • Omara v sedlarnici za opremo konja
  • Zunanje perišče za konja
  • Uporaba izpustov

Pogoj za nastanitev konja je ID ali FEI passport iz katerega je razvidno:

  • IAK test (negativen), kontrola 1x letno
  • Cepljenje proti kužnemu kašlju (resequvin), vsake 6 mesecev